Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 433

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   souhlasí

  1. s vyhodnocením výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek dl  přílohy č. 2 předloženého materiálu
  2. s návrhem na prodej pronajatých nebytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, kupujícím dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice/

Katastrální území

Č. p.

Č. o.

Č. nebytové jednotky dle prohlášení vlastníka

Výměra v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

1

Moskevská/

Vršovice

95

19

95/19

29,10

2 280 000

2 751 200

*****

*****

2

Slovinská/

Vršovice

765

15

765/30

19,20

1 868 000

2 811 000

*****

*****

3

Révová/

Strašnice

1077

18

1077/9

12,00

417 000

420 000

*****

*****

4

Moskevská/Vršovice

667

68

667/23

47,00

4 023 000

4 800 001

*****

*****

 

 

- 2 -

 

 

  1. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

III. pověřuje

Ing. Beneše, místostarostu, předložit na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10 návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory; privatizace obecního majetku

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Číslo tisku:      P10-220888/2022

 

Zpět na začátek usnesení