Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu časového harmonogramu prací pro sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2023

Datum přijetí: 24.5.2022
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: 371

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

časový harmonogram prací pro sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    předat časový harmonogram prací pro sestavení rozpočtu MČ a plánu zdaňované činnosti Praha 10 na rok 2023 příslušným vedoucím odborů a tajemnici ÚMČ Praha 10

 

Termín: 31. 5. 2022

 

2. JUDr. Hatalové, tajemnici ÚMČ

Ing. Borovkové, vedoucí OST

Ing. arch. Zákostelnému, vedoucímu KHA

Bc. Pecánkovi, vedoucímu OŽP

Ing. Daníčkovi, vedoucímu ODO

Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

Mgr. Procházkovi, vedoucímu OKP

Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

 

 

- 2 -

 

 

Ing. Hladkému, vedoucímu OHS

Ing. Smělé, vedoucí OEK

R. Chmelové, starostce

2.1.    při sestavování rozpočtu v rámci své kapitoly přesně dodržovat schválené termíny v souladu s časovým harmonogramem prací

 

Termín: 31. 3. 2023

Kontrolní termín: 12. 8. 2022

Kontrolní termín: 23. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         rozpočet

Provede:          JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice; Ing. Borovková, ved. OST; Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA; Bc. Pecánek, ved. OŽP; Ing. Daníček, ved. ODO; Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK; Bc. Petřík, ved. OSO; Mgr. Procházka, ved. OKP; Ing. Březina, ved. OBN; Mgr. Urbánek, ved. OMP; Ing. Hladký, ved. OHS; Ing. Smělá, ved. OEK; R. Chmelová, starostka

Na vědomí:     FiV

Garant:            Ing. Smělá, ved. OEK

Číslo tisku:      P10-167210/2022

 

Zpět na začátek usnesení