Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu rozpočtu - doplnění dodatečného finančního vztahu k MČ HMP z rozpočtu vlastního HMP na rok 2022 (RO 3035)

Datum přijetí: 24.5.2022
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: 370

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

změnu rozpočtu - doplnění dodatečného finančního vztahu k MČ HMP z rozpočtu vlastního HMP na rok 2022 (RO 3035) dle následující tabulky:

 

  1. zvýšení

Zvýšení paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, položky Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ZJ

ORG

Tis. Kč

1010

6330

4137

 

954

 

+24 197

 

  1. zvýšení

Zvýšení paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Nespecifikované rezervy

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ZJ

ORG

Tis. Kč

1010

6409

5901

 

 

 

+24 197

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 5. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         rozpočet

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Smělá, ved. OEK

Číslo tisku:      P10-189001/2022; P10-221042/2022

 

Zpět na začátek usnesení