Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na podání žádostí o dotaci z rezervy hl. m. Prahy na spolufinancování projektů EU/EHP

Datum přijetí: 24.5.2022
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: 372

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

s podáním žádostí o dotaci z rezervy hl. m. Prahy na spolufinancování projektů EU/EHP na akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“ a „Snížení energetické náročnosti MŠ U Roháčových kasáren“ dle žádostí v příloze č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1.    podepsat žádosti o dotaci z rezervy hl. m. Prahy na spolufinancování projektu EU/ EHP na akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“ a „Snížení energetické náročnosti MŠ U Roháčových kasáren“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

Termín: 15. 6. 2022

 

2. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

2.1.    zajistit odeslání podepsaných žádostí o dotaci z rezervy hl. m. Prahy na spolufinancování projektu EU/EHP na akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“ a „Snížení energetické náročnosti MŠ U Roháčových kasáren“ na hl. m. Praha v řádném termínu

 

Termín: 30. 6. 2022

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         granty - fondy EU; správa obecního majetku

Provede:         R. Chmelová, starostka; Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-205075/2022

 

Zpět na začátek usnesení