Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 368

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    zrušuje

usnesení Rady MČ Praha 10 č. 855 ze dne 2. 11. 2021 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v plném rozsahu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II.   souhlasí

s čerpáním finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., na rekonstrukci 4 bytů zvláštního určení na adrese Sámova 29, Praha 10, v celkové maximální výši 2 035 000 Kč, dle žádosti E. Lexové, pověřené řízením Centra SOP, p. o., uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. pí Lexové, pověřené říz. Centra SOP, p. o.

  1. realizovat investiční výdaje z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v souladu s bodem II. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem; samospráva; sociální oblast

Provede:         pí Lexová, pověřená říz. CSOP

Na vědomí:     Centrum SOP, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-182606/2022

 

Zpět na začátek usnesení