Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací v sociální oblasti za rok 2021

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 367

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací v sociální oblasti za rok 2021 v souladu s přílohami č. 1 a 2 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem; sociální oblast

Provede:         -

Na vědomí:     Centrum SOP, p. o.; LDN Vršovice, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-179968/2022

 

Zpět na začátek usnesení