Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu části usnesení RMČ Praha 10 č. 982 ze dne 27. 11. 2018

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 362

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. zrušuje

část usnesení RMČ Praha 10 č. 982 ze dne 27. 11. 2018 k návrhu na pověření oddávajících z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 10, návrh na stanovení práva členů Zastupitelstva městské části Praha 10 užívat závěsný odznak s velkým státním znakem při občanských sňatcích a dalších občanských obřadech, návrh na určení místa a doby pro uzavírání manželství a pro konání slavnostních obřadů a návrh na stanovení výše částek pro odměňování oddávajících, matrikářek a zaměstnanců odboru kultury a projektů na rok 2018 - 2022, v bodě V., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

ke dni 31. 5. 2022

 

  1. souhlasí

s částkami pro odměňování oddávajících, matrikářů/řek a referenta/tky ceremonie, partnerská města a protokol na rok 2022 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

s účinností od 1. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Anotace:         funkce úřadu; samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     KT/pers.; OHS; OKP; OEK

Garant:            Mgr. Horníková, ved. OOS

Číslo tisku:      P10-192818/2022

 

Zpět na začátek usnesení