Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na zahájení jednání o bezúplatném nabytí pozemků v areálu ZŠ Olešská, Praha 10

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 363

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

  1. zahájení jednání s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ČR - ÚZSVM“) o bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 4314/1, 4314/2, 4314/4, 4314/6, 4314/7, 4314/10, 4314/11, 4314/12, 4314/13, 4314/14 a 4314/15, vše k. ú. Strašnice, které se nacházejí v areálu ZŠ Olešská, Praha 10
  2. podání žádosti k ČR - ÚZSVM o bezúplatné nabytí pozemků uvedených v bodu I. a) tohoto usnesení
  3. podání žádosti k hl. m. Praze o souhlas s bezúplatným nabytím nemovitostí dle ustanovení § 13 odst. 4. vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, Statutu hl. m. Prahy, a to pozemků uvedených v bodu I. a) tohoto usnesení

 

II.   ukládá

1. Ing. Benešovi, místostarostovi

  1. podepsat žádost o bezúplatné nabytí pozemků dle I. a), b) tohoto usnesení

 

Termín: 31. 5. 2022

 

  1. podepsat žádost o souhlas s bezúplatným nabytím nemovitostí dle bodu I. a), c) tohoto usnesení

Termín: 31. 5. 2022

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; samospráva

Provede:         Ing. Beneš, místostarosta

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-194126/2022

 

Zpět na začátek usnesení