Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Tolstého 1353/2a, příspěvková organizace

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 361

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

pro organizaci Mateřská škola, Praha 10, Tolstého 1353/2a, příspěvková organizace, čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 55 tis. Kč na pořízení 1 ks robotické škrabky na brambory

 

II.   ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.    zajistit informování ředitelky organizace Mateřská škola, Praha 10, Tolstého 1353/2a, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 24. 5. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem; školství; zřízené organizace

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-179603/2022

 

Zpět na začátek usnesení