Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na dodatečné zapojení škol zřizovaných městskou částí Praha 10 do prodloužené výzvy 30_21_011 Operačního programu potravinové a materiální pomoci

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 358

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

s dodatečným zapojením organizací Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1381/19, příspěvková organizace a Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace do prodloužené 7. výzvy 30_21_011 Operačního programu potravinové a materiální pomoci - Školní obědy dostupné pro každé dítě VI, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.    ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.    zajistit informování ředitelů škol dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 16. 5. 2022

 

1.2.    podepsat souhlas zřizovatele se zapojením jednotlivých škol do projektu Operačního programu potravinové a materiální pomoci č. 30_21_011, dle přílohy předloženého materiálu

 

Termín: 16. 5. 2022

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         granty - fondy EU; školství

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-179619/2022

 

Zpět na začátek usnesení