Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na souhlas s místem poskytovaného vzdělávání na území MČ Praha 10 pro FLOW - Základní uměleckou školu a Středisko volného času

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 359

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

s místem poskytovaného vzdělávání FLOW - Základní umělecké školy a Střediska volného času na území městské části Praha 10

 

II.   ukládá

1. Mgr. Bc. Vinterové, vedoucí OŠK

1.1.    zajistit informování FLOW - Základní umělecké školy a Střediska volného času dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 17. 5. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         školství

Provede:         Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-165675/2022

Zpět na začátek usnesení