Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 355

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

a)   uzavření smluv o účasti v  projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášek se subjekty dle přílohy č. 1, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)    odstranění graffiti z nemovitostí dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, za podmínek stanovených smlouvou o účasti v  projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na náklady MČ Praha 10, maximálně do výše dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1 Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ dle bodu I. a) tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2022

 

1.2.    zajistit odstranění graffiti na nemovité věci dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2022

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         policie - bezpečnost; projekty MČ Praha 10

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-192464/2022

 

Zpět na začátek usnesení