Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 344

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

pronájem bytů a uzavření smluv o nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno

Doporučení KBP dne

9. 3. 2022 dle bodu č. KBP/3/23/2022 a dne 13. 4. 2022 dle bodu č. KBP/4/15, 16, 20, 21, 23, 24, 25/2022 KBP souhlasí s přidělením bytu

Vel. bytu

plocha

 Podlaží

 č. bytu

Na dobu

Adresa bytu

Počet bodů

*****

dostupného bydlení v kategorii rodina s dětmi

2+1

64,55 m2

*****

určitou

2 roky

Vršovická 1229/25,

Praha 10

35

*****

dostupného bydlení v kategorii rodina s dětmi

3+1

63,30 m2

*****

určitou

2 roky

Raffaelova 1992/7, Praha 10

41

*****

dostupného bydlení v kategorii mimo kvótu

2+1

62,28 m2

*****

určitou

2 roky

Ruská 1244/184,

Praha 10

41

*****

dostupného bydlení v kategorii startovací bydlení

1+1

57,55 m2

*****

určitou

2 roky

Ruská 562/20,

Praha 10

26

*****

dostupného bydlení v kategorii startovací bydlení

2+1

53,70 m2

*****

určitou

2 roky

Kružberská 1910/5, Praha 10

28

 

 

 

- 2 -

 

 

*****

dostupného bydlení v kategorii startovací bydlení

1+0

32,57 m2

*****

určitou

2 roky

Limuzská 1812/13, Praha 10

30

*****

dostupného bydlení v kategorii rodina s dětmi

2+1

74,80 m2

*****

určitou

2 roky

Murmanská 1245/15

Praha 10

39

*****

dostupného bydlení v kategorii ústupové bydlení

1+kk

30,96 m2

*****

určitou

2 roky

Počernická 524/64

Praha 10

35

*****

dostupného bydlení v kategorii ústupové bydlení

1+0

27,33 m2

*****

určitou

2 roky

Sámova 904/18

Praha 10

38

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvy o nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 31. 7. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; sociální oblast

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-175482/2022

Zpět na začátek usnesení