Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení změny nájemce nebytového prostoru

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 343

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    nesouhlasí

se změnou nájemce nebytového prostoru dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

Ulice

č.p. /č.o.

k.ú.

Č. NP

podl.

Výměra

(m2)

Kolaudace

kvalita

Nájemce

Účel nájmu

Doba nájmu

Nájemné (Kč/m2/rok

bez DPH)

KMN dne

Stanovisko

Za Poštou 702/5,

Strašnice

102

1. PP

23,56

keramický ateliér

b)

stávající:

*****

žadatelka:

*****

keramický ateliér

neurčitá

stávající:

415,83

 

navrhované:

1 170,00

27. 4. 2022

Komise nesouhlasí

(Poř. č. 4/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-179803/2022

Zpět na začátek usnesení