Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší).

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení změny nájemce nebytového prostoru

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 342

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

změnu nájemce nebytového prostoru dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Ulice

k. ú.

Č. NP

podl.

Výměra

(m2)

Kolaudace

kvalita

Nájemce

Účel nájmu

Doba nájmu

Nájemné

(Kč/m2/rok

bez DPH)

KMN dne

Stanovisko

Záběhlická 158/67

Záběhlice

505

4. NP

28,80

ateliér (výtvarný,

oděvní)

a)

stávající:

KRONACH, s. r. o.

(IČO

076 83 146)

 

navrhovaný:

*****

ateliér pro design

a reklamní grafiku

neurčitá

1 468,00

30. 3. 2022

Komise souhlasí

se změnou nájemce nebytového prostoru dle důvodové zprávy tohoto materiálu
(poř. č. 4/3)

Vršovická 986/69

Vršovice

502

1. NP

20,30

byt (vyřazený z BF)

a)

projekční kancelář

neurčitá

1 608,00

Topolová 2961/12a

Záběhlice

104

1. NP

33,13

garáž

d)

garáž

neurčitá

1 168,00

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvy o nájmu nebytového prostoru s novým nájemcem dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 8. 2022

 

 

- 2 -

 

 

1.2.    podepsat dohody o skončení nájmu nebytového prostoru se stávajícím nájemcem dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 8. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-179647/2022

 

Zpět na začátek usnesení