Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce plochy průchodu u Kubánského náměstí 1267/10, v k. ú. Vršovice

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 340

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce plochy průchodu u Kubánského náměstí 1267/10, v k. ú. Vršovice

 

 

Ulice

č.p. /č.o.

k. ú.

Plocha

Vypůjčitel

Účel

výpůjčky

Na dobu

Nájemné [Kč/rok]

KMN dne

Stanovisko

Průchod u Kubánského náměstí 1267/10,
Vršovice

Stěny průchodu

*****

Galerie Podchod

Od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022, s možností opce na 1 rok

0 Kč

bez DPH

27. 4. 2022

Komise souhlasí

s výpůjčkou plochy stěn průchodu vedoucího z ulice Bajkalská do ulice Murmanská u Kubánského náměstí 1267/10, v k. ú. Vršovice (poř. č. 4/2)

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvu o výpůjčce dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-179613/2022

 

Zpět na začátek usnesení