Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení žádosti o podnájem v nebytovém prostoru

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 341

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

s žádostí Ministerstva zdravotnictví České republiky o schválení uzavření smlouvy k užívání části  nebytového prostoru č. 201 (místností 2.11 a 2.13) v nemovitosti na adrese U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 - Vršovice

 

 

Ulice

k. ú.

Č. NP

Podl.

Plocha

(m2)

Jméno-Firma

Účel podnájmu

Na dobu

Nájemné

(Kč/m2/rok

bez DPH)

KMN dne

Stanovisko

U Vršovického nádraží

30/30

Vršovice

nájemce:

č. 201

2. NP

 

 

 

 

 

 

podnájemce:

č. 201 místnosti 2.11 a 2.13

2. NP

nájemce:

339,38

 

 

 

 

 

 

 

podnájemce:

15,75

15,95

nájemce:

MZČR

IČO: 00024341

 

 

 

 

 

podnájemce:

Komunitní centrum Petrklíč, z. s., IČO

037 76 395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poskytování poradenských pro bono služeb
(viz Smlouva
o podnájmu
čl. III)

nájemce:

Určitou do

31. 12. 2023

(s možností prodloužení o pět let,

tedy do

31. 12. 2028)

 

podnájemce:

Určitou;

do 31. 12. 2023, maximálně ale po dobu trvání nájemní smlouvy

nájemce:

750,-

(254.535 Kč/rok)

 

 

 

 

 

podnájemce:

0,-

27. 4. 2022

Komise souhlasí

s uzavřením smlouvy k užívání předmětných prostor mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a subjektem Komunitní centrum Petrklíč, z. s.,

IČO 037 76 395 (NA STŮL V.)

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    informovat nájemce o souhlasu s vyhověním žádosti Ministerstva zdravotnictví ČR dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 5. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-179426/2022

 

Zpět na začátek usnesení