Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu tajemníka Komise informační, otevřená radnice, IT a Smart Cities (KIT - SC) Rady MČ Praha 10

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 335

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    odvolává

pana Jana Vojtěcha Bindera z funkce tajemníka Komise informační, otevřená radnice, IT a Smart Cities (KIT - SC) Rady MČ Praha 10, a to ke dni 31. 5. 2022

 

II.   jmenuje

do funkce tajemnice Komise informační, otevřená radnice, IT a Smart Cities (KIT - SC) Rady MČ Praha 10 paní Ing. Markétu Kotkovou, a to s účinností od 1. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Anotace:         personální záležitosti; samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     KIT - SC; KT/pers.; KS/RaZ

Garant:            JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Číslo tisku:      P10-190529/2022

 

Zpět na začátek usnesení