Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší).

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 336

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

  1. výměnu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

Směnitel č. 1

Doporučení KBP/4/11/2022

ze dne 13. 4. 2022

Směnitel č. 2

 

*****

doporučuje výměnu bytů

*****

Adresa

Černokostelecká 974/47

Praha 10, Strašnice

Počernická 524/64

Praha 10, Malešice

 

  1. uzavření dohod o skončení nájmu bytů se stávajícími nájemci dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno stávajícího nájemce

Doporučení KBP/4/11/2022

ze dne 13. 4. 2022

Vel. bytu

plocha

Podlaží

č. bytu

Adresa bytu

*****

souhlasí s uzavřením dohody o skončení nájmu bytu

2+1

91,43 m²

*****

Černokostelecká 974/47

Praha 10, Strašnice

*****

souhlasí s uzavřením dohody o skončení nájmu bytu

1+kk

30,54 m²

*****

Počernická 524/64

Praha 10, Malešice

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

  1. uzavření smluv o nájmu bytů s novými nájemci dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno nového nájemce

Doporučení KBP/4/11/2022

ze dne 13. 4. 2022

Vel. bytu

plocha

Podlaží

č. bytu

Adresa bytu

Na dobu

*****

souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu

1+kk

30,54 m²

*****

Počernická 524/64

Praha 10, Malešice

určitou

2 roky

*****

souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu

2+1

91,43 m²

*****

Černokostelecká 974/47

Praha 10, Strašnice

určitou

2 roky

 

II.   ukládá

l. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvy o nájmu bytů a dohody o skončení nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 30. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-164498/2022

Zpět na začátek usnesení