Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení aktualizace vyhlášeného dotačního programu městské části Praha 10 pro oblast paliativní péče

Datum přijetí: 10.5.2022
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: 333

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

aktualizaci vyhlášeného dotačního programu městské části Praha 10 pro oblast paliativní péče dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

1.1.    zveřejnit aktualizaci vyhlášeného dotačního programu dle bodu I. tohoto usnesení spolu s přílohou č. 3 předloženého materiálu na úřední desce a na webu MČ Praha 10

 

Termín: 31. 5. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         projekty MČ Praha 10; sociální oblast; zdravotnictví

Provede:         Bc. Petřík, ved. OSO

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-107603/2022

 

Zpět na začátek usnesení