Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 229

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    neschvaluje

pronájem bytů a uzavření smluv o nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno

Doporučení KBP dne 1. 12. 2021 dle bodu č. KBP/11/34/2021 a 9. 2. 2022 dle bodu č. KBP/2/31/2022

KBP souhlasí s přidělením bytu

Vel. bytu

plocha

Podlaží

č. bytu

Na dobu

Adresa bytu

Počet bodů

*****

dostupného bydlení v kategorii sociální

1+0

21,80 m2

*****

určitou

2 roky

Raffaelova 1991/5

Praha 10

34

*****

dostupného bydlení v kategorii sociální

1+kk

30,50 m2

*****

určitou

2 roky

Počernická 524/64, Praha 10

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; sociální oblast

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-113496/2022

 

Zpět na začátek usnesení