Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení na základě poskytnutí dotace od MHMP v rámci Fondu rozvoje dostupného bydlení

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 228

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

pronájem bytů a uzavření smluv o nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno

Vel. bytu

plocha

Podlaží

č. bytu

Na dobu

Adresa bytu

*****

1+kk

50,57 m2

*****

určitou

2 roky

U Vršovického nádraží 30/30

Praha 10, Vršovice

*****

1+kk

50,93 m2

*****

určitou

2 roky

U Vršovického nádraží 30/30

Praha 10, Vršovice

*****

1+kk

51,33 m2

*****

určitou

2 roky

U Vršovického nádraží 30/30

Praha 10, Vršovice

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvy o nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 31. 8. 2022

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; sociální oblast

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     OSO

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-090980/2022

 

Zpět na začátek usnesení