Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 226

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

na základě souhlasu Komise majetkové a nebytových prostor vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s měsíční platbou nájemného a záloh na služby spojených s užíváním nebytových prostor a za podmínky složení kauce

 

Ulice

k. ú.

Podl.

Plocha

(m2)

Kolaudace

kvalita

Jméno - Firma

Účel nájmu

Nájemné

(Kč/m2

/rok

bez DPH)

Min. nájem dle „zásad“

(Kč/m2/ rok)

KMN dne Stanovisko

U Vršovického nádraží

30/30

Vršovice

1. NP

5. NP

1. PP

240,08

157,25

337,50

polyfunkční dům

 

a)

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV, z. ú.

poskyto-vání sociálních služeb

555,-

 

(413.380,65 Kč

za rok)

200,-

23. 2. 2022

souhlasí

s žadatelem

jako

vítězem

Komunitní centrum Petrklíč, z. s.

poly-funkční dům

300,-

 

(223.449,00 Kč

za rok)

23. 2. 2022

souhlasí

s žadatelem

jako

náhradníkem

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   neschvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v rámci veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor

Ulice

k. ú.

Podl.

Plocha

(m2)

Kolaudace kvalita

Jméno-Firma

Účel nájmu

Nájemné

(Kč/m2/rok

bez DPH)

Min. nájem dle „zásad“

(Kč/m2/ rok

KMN dne Stanovisko

U Vršovického nádraží

30/30

Vršovice

1. NP

5. NP

1. PP

240,08

157,25

337,50

poly-funkční dům

 

a)

RANGHERKA 5, s. r. o.

komunitní

a edukační centrum Kaskáda

351,-

200,-

23. 2. 2022

nesouhlasí

s žadatelem jako vítězem

PowerHUB, z. s.

nebytový prostor –komunitní centrum

269,

23. 2. 2022

nesouhlasí

s žadatelem jako vítězem

 

 

III. ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvu o nájmu nebytových prostor s vítězným uchazečem ve veřejné nabídce dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 7. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-091360/2022

 

Zpět na začátek usnesení