Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanice č. 5

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 198

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí
  1. s poskytnutím věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanice č. 5, skládajícího se z 1 ks finské sauny 3x2 metry a 1 ks vysoušecí skříně ROS 04 Turbo, jehož celková hodnota nepřekročí 300.000 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  2. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

  1. pověřuje

Mgr. Michala Kočího, uvolněného člena rady, předložit návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanice č. 5, Zastupitelstvu městské části Praha 10 na jeho nejbližším zasedání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         policie - bezpečnost

Provede:         -

Na vědomí:     TAJ, STA

Garant:            Ing. Hladký, ved. OHS

Číslo tisku:      P10-080748/2022

 

Zpět na začátek usnesení