Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 4. čtvrtletí 2021

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 199

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

  1. s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 4. čtvrtletí 2021 žadateli TŘI, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  2. s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 4. čtvrtletí 2021 žadateli soft palm, z. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  3. s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 4. čtvrtletí 2021 žadateli Hospic Štrasburk, o. p. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  4. s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 4. čtvrtletí 2021 žadateli Cesta domů, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  5. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

Mgr. Kočího, uvolněného člena RMČ, předložením návrhu na schválení poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle bodu I. a), b), c), d) tohoto usnesení Zastupitelstvu MČ Praha 10

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         projekty MČ Praha 10; sociální oblast

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-048453/2022

 

Zpět na začátek usnesení