Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 197

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí
  1. s poskytnutím věcného daru Policii, skládajícího se z 3 ks tiskáren CANON Pixima TR 105 + baterie, 4 ks čelovek Fenix HM65R, 201 ks taktických rukavic VIKTOS Kadre, Kit Nightfjall, 2 ks univerzálního vyprošťovacího páčidla typu Hooligan Tool délky 916 včetně držáku upevnění do vozidla, jehož celková hodnota nepřekročí 300.000 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  2. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

  1. pověřuje

Mgr. Michala Kočího, uvolněného člena rady, předložit návrh na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV, Zastupitelstvu městské části Praha 10 na jeho nejbližším zasedání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         policie - bezpečnost

Provede:         -

Na vědomí:     TAJ, STA

Garant:            Ing. Hladký, ved. OHS

Číslo tisku:      P10-079156/2022

 

Zpět na začátek usnesení