Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazených do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 196

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí
  1. s poskytnutím finančních prostředků na motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do orgánu Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace v roce 2022 z rozpočtu městské části Praha 10 v celkové výši 400.000 Kč prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  2. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

  1. pověřuje

Mgr. Michala Kočího, uvolněného člena rady, předložit návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do orgánu Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 Zastupitelstvu městské části Praha 10 na jeho nejbližším zasedání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         policie - bezpečnost

Provede:         -

Na vědomí:     TAJ, STA

Garant:            Ing. Hladký, ved. OHS

Číslo tisku:      P10-078297/2022

Zpět na začátek usnesení