Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na poskytnutí bezplatného stravování uprchlíkům z území Ukrajiny přijatých ke vzdělávání v základních školách zřízených MČ Praha 10 a na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 – Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 195

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

 

I. schvaluje

  1. poskytnutí bezplatného stravování uprchlíkům z území Ukrajiny přijatých ke vzdělávání v základních školách zřízených MČ Praha 10 ve školním roce 2021/2022
  2. změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství pro rok 2022 dle následující tabulky:

 

ba)  snížení

Snížení výdajové části paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikované rezervy

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

6409

5901

 

 

-750,0

 

  1. zvýšení

Zvýšení výdajové části paragrafu Školní stravování, položky Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím; ÚZ 000000223 - název „NOVÝ“

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0441

3141

5331

000000223

 

+750,0

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 30. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         humanitární pomoc; rozpočet; školství

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-109282/2022

Zpět na začátek usnesení