Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0091 - Vnitřní správa s ÚZ 223 - název „Nový“

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 194

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0091 - Vnitřní správa s ÚZ 223 - název „Nový“ pro rok 2022 dle následující tabulky:

 

  1. snížení

Snížení výdajové části paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikované rezervy

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

6409

5901

 

 

-1 000,0

 

  1. zvýšení

Zvýšení výdajové části paragrafu Humanitární zahraniční pomoc přímá a položky Nákup ostatních služeb, ÚZ 000000223 - název „Nový“

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6221

5169

000000223

 

+500,0

 

 

 

- 2 -

 

 

  1. zvýšení

Zvýšení výdajové části paragrafu Humanitární zahraniční pomoc přímá a položky Nákup materiálu jinde nezařazený, ÚZ 000000223 - název „Nový“

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0991

6221

5139

000000223

 

+500,0

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         hospodářská správa; humanitární pomoc; rozpočet

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     OHS

Garant:            Ing. Smělá, ved. OEK

Číslo tisku:      P10-110262/2022

Zpět na začátek usnesení