Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na souhlas s podáním žádosti o poskytnutí 2. části investiční dotace na rekonstrukci budovy v ulici V Olšinách č. p. 200, k. ú. Strašnice, na základní školu

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 192

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

 

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

s podáním Žádosti o poskytnutí 2. části investiční dotace na rekonstrukci budovy v ulici V Olšinách č. p. 200, k. ú. Strašnice, na základní školu ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. MgA. Kašparovi, místostarostovi

1.1.    podepsat žádost uvedenou v příloze předloženého materiálu a zajistit její odeslání

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         granty - fondy EU; školství

Provede:         MgA. Kašpar, místostarosta

Na vědomí:     OMP

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-108468/2022

 

Zpět na začátek usnesení