Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k informaci o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události na období od 25. 2. 2022 do 31. 12. 2022 Městskou částí Praha 10 v rámci přenesené působnosti

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 191

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informaci o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události na období od 25. 2. 2022 do 31. 12. 2022 Městskou částí Praha 10 v rámci přenesené působnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         rozpočet

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Smělá, ved. OEK

Číslo tisku:      P10-107499/2022

 

Zpět na začátek usnesení