Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na udělení souhlasu s realizací půdní vestavby na adrese Na Míčánkách 481/5, Praha 10 - Vršovice

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 190

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    nesouhlasí

s tím, aby se MČ Praha 10 účastnila jako jeden ze spoluvlastníků jednotek v domě Na Míčánkách 481/5, Praha 10 výstavby půdních bytů

 

II.   souhlasí

s tím, aby oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace zahájilo prodej poslední nebytové jednotky č. 481/10 v domě Na Míčánkách 481/5, Praha 10, která je ve správě MČ P10, a tím by MČ Praha 10 v této nemovitosti již nevlastnila žádnou jednotku

 

III. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

  1. informovat žadatele Společenství vlastníků jednotek Na Míčánkách 481/5, Praha 10, IČO 033 01 249, se sídlem: Na Míčánkách 481/5, Vršovice, 101 00 Praha 10, dle bodu I. a II. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         správa obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-082592/2022

 

Zpět na začátek usnesení