Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na valorizaci nájemného pronajatých nebytových prostor a ostatních zvláštních objektů (např.: Poliklinika Malešice, LDN Vršovice apod.)

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 189

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    neschvaluje

valorizaci nájemného za pronájem nebytových prostor a ostatních zvláštních objektů (např.: Poliklinika Malešice, LDN Vršovice apod.) pronajímaných MČ Praha 10 pro rok 2022 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    informovat nájemce nebytových prostor dopisem ve znění dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, a to prostřednictvím správních firem

 

Termín: 30. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-087300/2022

 

Zpět na začátek usnesení