Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení poskytnutí slevy z nájemného placeného za pronájem nebytového prostoru

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 188

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

dle důvodové zprávy předloženého materiálu poskytnutí slevy z nájemného placeného za pronájem nebytového prostoru za období od 9. 6. 2021 do 12. 1. 2022, tj. za 218 dnů, kdy nájemce nemohl ani s obtížemi užívat nebytový prostor z důvodu jeho kompletní rekonstrukce

Ulice

K. ú.

Č. NP

Podl.

Výměra

(m2)

Kolaudace

Kvalita

Nájemce:

Účel nájmu

Doba

nájmu

Nájemné

(Kč/m2/rok

bez DPH)

KMN

dne

Norská 603/16

Vrš.

101

1. PP

178,27

restaurace

a)

Asociace TOM ČR, TOM 21009 Poutníci

(ICO 094 81 389)

klubovna dětského oddílu

neurčitá

209,05

sleva:

22 258 Kč

za období

od 9. 6. 2021

do 12. 1.2022

23. 2. 2022

Souhlasí s poskytnutím slevy ve výši 100 % nájemného placeného

za pronájem

NP 101 a NP 102,

na adrese

Norská 603/16,

k. ú. Vršovice,

za období

od 9. 6. 2021

do 12. 1. 2022 z důvodu opravy prováděné pronajímatelem

102

1. PP

70,19

sklad

b)

209,05

sleva:

8 763 Kč

za období

od 9. 6. 2021

do 12. 1.2022

 

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat k nájemní smlouvě dodatek dle bodu I. tohoto snesení

 

Termín: 30. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-044741/2022

 

Zpět na začátek usnesení