Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamy

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 187

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

s uzavřením smlouvy o pronájmu plochy k umístění reklamy

 

Ulice

č. p. /č. o.

k. ú.

Reklamní

prvky

Nájemce

Účel

nájmu

Na dobu

Nájemné za reklamu

[Kč/rok]

Nájemné za NP [Kč/rok]

KMN dne

Stanovisko

Počernická

524/64

Malešice

Banner 7 x 7 m

Startujeme, o. p. s.

IČO

289 69 839

jídelna, bistro

Po dobu trvání nájemního vztahu

69.000 Kč

bez DPH

84.860 Kč

bez DPH

23. 2. 2022

Komise souhlasí

s pronájmem plochy k umístění reklamy společnosti Startujeme, o. p. s., u nebytového prostoru č. 203 na adrese Počernická 524/64, Praha 10, viditelné z ulice Plaňanská v k. ú. Malešice (poř. č. 5/2)

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvu o pronájmu plochy k umístění reklamy dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 5. 2022

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-087511/2022

Zpět na začátek usnesení