Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení s názvem „Nájem částí pozemků bývalého zahradnictví“

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 180

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení s názvem „Nájem částí pozemků bývalého zahradnictví“
  2. uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků k podnikání s vítězným uchazečem panem Janem Zavadilem, IČO 868 68 357, se sídlem Vašátkova 819/28, Praha 14, 198 00 Černý Most, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    uzavřít smlouvu o nájmu částí pozemků k podnikání dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; správa obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-086961/2022

 

Zpět na začátek usnesení