Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 181

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

pronájem bytů a uzavření smluv o nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno

Doporučení KBP dne

9. 2. 2022 dle bodu č.

KBP/2/19,21,22,27,29/22 KBP souhlasí s přidělením bytu

Vel. bytu

plocha

Podlaží

č. bytu

Na dobu

Adresa bytu

Počet bodů

*****

dostupného bydlení v kategorii rodina s dětmi

2+1

54,51 m2

*****

určitou

2 roky

Dukelská 1150/3,

Praha 10

38

*****

dostupného bydlení v kategorii rodina s dětmi

1+1

55,40 m2

*****

určitou

2 roky

Konopišťská 790/3, Praha 10

36

*****

dostupného bydlení v kategorii rodina s dětmi

3+1

76,51 m2

*****

určitou

2 roky

Průběžná 1804/55,

Praha 10

36

*****

dostupného bydlení v kategorii ústupové bydlení

1+0

45,11 m2

*****

určitou

2 roky

Hradešínská 2303/43, Praha 10

36

*****

dostupného bydlení v kategorii startovací bydlení

1+0

28,72 m2

*****

určitou

2 roky

Kozácká 289/9,

Praha 10

32

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvy o nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 30. 6. 2022

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-085606/2022

 

Zpět na začátek usnesení