Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2585/1, k. ú. Strašnice, obec Praha, o výměře 25,0 m², za účelem umístění chemického WC a materiálu ke stavbě „Snížení energetické náročnosti bytového domu Tejnická 1946-1949, Praha 10“

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 179

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2585/1, v k. ú. Strašnice, obec Praha, o výměře 25,0 m2, se Společenstvím vlastníků Tejnická 1946-1949, se sídlem Tejnická 1949/20, 100 00, Praha 10 - Strašnice, IČO 267 64 199, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

  1. podepsat smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 2585/1, v k. ú. Strašnice, obec Praha, o výměře 25,0 m2, se Společenstvím vlastníků Tejnická 1946-1949, se sídlem Tejnická 1949/20, 100 00, Praha 10 - Strašnice, IČO 267 64 199, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; správa obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-091685/2022

 

Zpět na začátek usnesení