Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v nadlimitním otevřeném zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 174

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele Společnost ZŠ Strašnice - OHLA ŽS & SYNER (vedoucí účastník OHLA ŽS, a. s.), se sídlem OHLA ŽS, a. s., divize Čechy, Olšanská 1a, 130 00 Praha 3, IČO 463 42 796, dle předloženého materiálu
  2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem dle bodu I. a) tohoto usnesení ve znění dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, a to po splnění povinností zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou podmínkou uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

 

  1. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat a zajistit odeslání Rozhodnutí o výběru dodavatele

 

Termín: 25. 3. 2022

 

 

- 2 -

 

 

1.2.   podepsat a zajistit uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“ s dodavatelem Společnost ZŠ Strašnice - OHLA ŽS & SYNER (vedoucí účastník OHLA ŽS, a. s.), se sídlem OHLA ŽS, a. s., divize Čechy, Olšanská 1a, 130 00 Praha 3, IČO 463 42 796, schválené tímto usnesením (příloha č. 5 předloženého materiálu)

 

Termín: 25. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-105286/2022; P10-112350/2022

 

Zpět na začátek usnesení