Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A VÝMĚNA ROZVODŮ ZTI MŠ KODAŇSKÁ 14/989, PRAHA 10“

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 173

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

na základě usnesení hodnotící komise ze dne 9. 3. 2022 „OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A VÝMĚNA ROZVODŮ ZTI MŠ KODAŇSKÁ 14/989, PRAHA 10“ výběr dodavatele ELITT stavební, s. r. o., se sídlem Údolní 1104/99, Braník, 142 00 Praha 4, IČO 064 08 991, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A VÝMĚNA ROZVODŮ ZTI MŠ KODAŇSKÁ 14/989, PRAHA 10“ se společností ELITT stavební, s. r. o., se sídlem Údolní 1104/99, Braník, 142 00 Praha 4, IČO 064 08 991, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-095254/2022

 

Zpět na začátek usnesení