Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v nadlimitním otevřeném zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „TDS a BOZP - Rekonstrukce objektu č. p. 200, k. ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice“

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 175

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele BUNG CZ, s. r. o., se sídlem V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 274 54 576 dle předloženého materiálu
  2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem dle bodu I. a) tohoto usnesení ve znění dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, a to po splnění povinností zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou podmínkou uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

 

  1. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat a zajistit odeslání Rozhodnutí o výběru dodavatele

 

Termín: 25. 3. 2022

 

1.2.    podepsat a zajistit uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „TDS a BOZP - Rekonstrukce objektu č. p. 200, k. ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice“ s dodavatelem BUNG CZ, s. r. o., se sídlem V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 274 54 576, schválené tímto usnesením (příloha č. 7 předloženého materiálu)

 

Termín: 25. 4. 2022

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-095248/2022

 

Zpět na začátek usnesení