Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností KODAŇSKÁ OFFICE CENTER, s. r. o.

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 170

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Obytný blok Kodaňská“ se společností KODAŇSKÁ OFFICE CENTER, s. r. o., sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice, 101 00, IČO 284 46 747, ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. arch. Zákostelnému, vedoucímu KHA

1.1.    podepsat smlouvu o spolupráci mezi společností KODAŇSKÁ OFFICE CENTER, s. r. o., sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice, 101 00, IČO 284 46 747 a Městskou částí Praha 10, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         koncepce a územní rozvoj

Provede:         Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Na vědomí:     OEK

Garant:            Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Číslo tisku:      P10-101766/2022

 

Zpět na začátek usnesení