Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrh úpravy rozpočtu č. 8006 v souvislosti s vratkou účelové investiční dotace poskytnuté městské části Praha 10 ze státního rozpočtu z MŽP na projekt EU - Poliklinika Malešice – zajištění energetických úspor

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 166

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

  1. snížení výdaje

Snížení investičních finančních prostředků z paragrafu Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená, položky Budovy, haly a stavby, ORG 0010891210040 - Rekonstrukce polikliniky Malešice, ÚZ 10

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0582

3569

6121

000000010

0010891210040

- 236,2

 

b)    zvýšení výdaje

Zvýšení investičních finančních prostředků na paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, na položce Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje, ORG - 0010891000000, ÚZ 15974

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1082

6330

6363

000015974

0010891000000

+ 236,2

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    zajistit úpravu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         granty - fondy EU; rozpočet

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-091962/2022

 

Zpět na začátek usnesení