Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP (Rezerva pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy, v kap. 10, na rok 2022) v odvětví 0083 - Správa majetku (RO 3013)

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 167

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

s rozdělením účelové investiční dotace HMP - „Rezerva pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy, v kap. 10,“ na rok 2022 na akci: „MŠ Bajkalská - novostavba“ dle níže uvedené tabulky:

 

a)    zvýšení příjmu

Zvýšení paragrafu Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně, pol. Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy; ÚZ 000000084; ORG: 0081040000000 - MŠ Bajkalská - novostavba

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1083

6330

4251

000000084

0081040000000

+ 18 000

 

b)    zvýšení výdaje:

Zvýšení paragrafu Mateřské školy, položky Budovy, haly a stavby; ÚZ 000000084; ORG: 0081040212028 - MŠ Bajkalská - novostavba

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0483

3111

6121

000000084

0081040212028

+ 18 000

 

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést navýšení rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         rozpočet; správa obecního majetku

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-095449/2022

 

Zpět na začátek usnesení