Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů a investičních transferů - přesun finančních prostředků v rámci odvětví 0041 - Školství

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 163

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

návrh na přesun finančních prostředků v rámci odvětví 0041 - Školství

 

  1. snížení výdajové části paragrafu Základní školy a položky Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 17 ZŠ - Zdravý rozvoj žáků (školy)

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

5331

000000017

 

- 35,0

 

  1. zvýšení výdajové části paragrafu Základní školy a položky Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím; ORG 0000000222014 - ZŠ Moje stopa

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

6351

 

0000000222014

+ 35,0

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         rozpočet; školství

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-085745/2022

 

Zpět na začátek usnesení