Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 8005)

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 162

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

návrh na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 8005):

 

  1. zvýšení výdajové části paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

1041

6330

5347

000033063

0015123000000

8,3

 

  1. zvýšení příjmové části paragrafu Mateřské školy a položky Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy, EU - Šablony II MŠ Hřibská

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

0441

3111

2229

000033063

0015123000000

8,3

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         rozpočet; školství

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-091563/2022

 

Zpět na začátek usnesení