Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší).

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2021

Datum přijetí: 28.2.2022
Číslo usnesení: 28/4/2022
Číslo materiálu: 20
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

a) informaci o činnosti Finančního výboru (FiV) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) informaci o činnosti Kontrolního výboru (KoV) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c) informaci o činnosti Výboru zdravotního a sociálního (VSZ) dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

d) informaci o činnosti Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu (VŽPI) dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

e) informaci o činnosti Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity (VKSVA) dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

f) informaci o činnosti Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ) dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  předsedové výborů ZMČ Praha 10

Číslo tisku:      P10-051164/2022

Zpět na začátek usnesení