Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022

Datum přijetí: 28.2.2022
Číslo usnesení: 28/3/2022
Číslo materiálu: 19
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.    provést změnu rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč s novým ÚZ 222 - Humanitární pomoc     

Termín: 31. 3. 2022

 

1.2.    snížit neinvestiční výdaje v ostatních kapitolách s výjimkou kapitoly ORJ 10 - Pokladní správa v celkové výši 2 000 tis. Kč

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-082533/2022

Zpět na začátek usnesení