Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na prodloužení termínu, vyplývajícího z usnesení RMČ č. 84 ze dne 1. 2. 2022 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“

Datum přijetí: 4.3.2022
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: 159

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

a)    prodloužení termínu úkolu uloženého v bodě II. 1.2. usnesení RMČ č. 84 ze dne 1. 2. 2022 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“, do 21. 4. 2022

b)    prodloužení termínu úkolu uloženého v bodě II. 2.1. usnesení RMČ č. 84 ze dne 1. 2. 2022 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“, do 21. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Anotace:         samospráva; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-095721/2022

 

Zpět na začátek usnesení