Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na personální obsazení Komise pro humanitární pomoc Ukrajině Rady městské části Praha 10 (KHPU)

Datum přijetí: 4.3.2022
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: 158

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    stanovuje

počet členů Komise pro humanitární pomoc Ukrajině Rady městské části Praha 10 (KHPU) na 9

 

II.   jmenuje

a)    členy Komise pro humanitární pomoc Ukrajině Rady městské části Praha 10 (KHPU):

-    MgA. David Kašpar, místostarosta (VLASTA)

-    Mgr. Pavel Mareš, člen ZMČ (VLASTA)

-    Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka (Piráti)

-    Ing. Petr Beneš, místostarosta (Piráti)

-    Ing. arch. Martin Valovič, místostarosta (ODS)

-    Mikuláš Pobuda, předseda Výboru sociálního a zdravotního (ODS)

-    Ing. Michal Narovec, člen ZMČ (TOP 09)

-    JUDr. Radmila Kleslová, členka ZMČ (ANO 2011)

-    Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D., člen ZMČ (nezařazený)

 

b)    předsedu Komise pro humanitární pomoc Ukrajině Rady městské části Praha 10 (KHPU), který nebude pro výkon funkce uvolněn:

-    Mikuláš Pobuda (ODS)

 

 

- 2 -

 

 

c)    tajemníka Komise pro humanitární pomoc Ukrajině Rady městské části Praha 10 (KHPU:

-    Bc. Miloš Jurča, vedoucí oddělení bezpečnostního managementu ÚMČ

 

to vše s účinností od 4. 3. 2022

 

III. ukládá

1. M. Pobudovi, předsedovi KHPU

1.1.    předložit Radě MČ Praha 10 ke schválení působnost komise v souladu s § 3 jednacího řádu komisí a dle znění důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 30. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Anotace:         samospráva

Provede:         M. Pobuda, předs. KHPU

Na vědomí:     KT/pers.; KS/RaZ

Garant:            R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-095714/2022

 

Zpět na začátek usnesení